Bệnh bò điên

Dịch truyền nghi gây bệnh bò điên có nguy hiểm?

L.Hà |

Công ty TNHH Bình Việt Đức – đại diện cho nhà sản xuất sinh phẩm y tế Human Albumin 20% - cho biết, lô sinh phẩm nghi nhiễm bệnh bò điên đã được nhập vào Việt Nam khiến người tiêu dùng lo lắng.