Bảo vệ an ninh trật tự

Quy định mới dành cho đội trưởng, đội phó đội dân phòng từ 1.7.2024

HẠNH AN |

Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở quy định có hiệu lực từ 1.7.2024 trong đó có nhiều quy định mới dành cho đội trưởng, đội phó đội dân phòng.

Tiêu chuẩn của người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

PHẠM ĐÔNG |

Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định sẽ được xem xét, tuyển chọn vào lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lo tăng biên chế, nguồn chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, một số đại biểu Quốc hội lo ngại việc tăng chi ngân sách, tăng biên chế và tổ chức bộ máy, không công bằng với các đối tượng khác cùng tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.