Ảnh đoạt giải

Giám khảo đừng “mù” photoshop, “mù” công nghệ!

VIỆT VĂN (THỰC HIỆN) |

Trong bối cảnh có nhiều cuộc thi ảnh ở trong nước gần đây, chất lượng các ảnh đoạt giải và triển lãm luôn là vấn đề được các tay máy quan tâm nhất. Dư luận thường nhiều chiều và không ít ý kiến trên mạng xã hội thường chê ảnh đoạt giải không đẹp bằng ảnh triển lãm.