Xem các bác sĩ Children Action phẫu thuật từ thiện

Bác sĩ Jean-Francois Trinchero, chuyên ngành Gây mê - Hồi sức, Bệnh viện Nhi Đại học Toulouse (Pháp) đang thực hiện kỹ thuật gây mê cho một bệnh nhân nam chuẩn bị phẫu thuật cột sống.
Bác sĩ Jean-Francois Trinchero, chuyên ngành Gây mê - Hồi sức, Bệnh viện Nhi Đại học Toulouse (Pháp) đang thực hiện kỹ thuật gây mê cho một bệnh nhân nam chuẩn bị phẫu thuật cột sống.