Vụ thuốc ung thư làm từ bột than tre: Ai cấp phép, ai thổi phồng?

Một  sản phẩm cấp phép là hóa mỹ phẩm nhưng quảng cáo như thuốc, thực phẩm chức năng
Một sản phẩm cấp phép là hóa mỹ phẩm nhưng quảng cáo như thuốc, thực phẩm chức năng
Một sản phẩm cấp phép là hóa mỹ phẩm nhưng quảng cáo như thuốc, thực phẩm chức năng
Lên top