Uống nhầm hoá chất, bé 2 tuổi suýt mất mạng

Bs Lê Ngọc Duy thăm khám cho bệnh nhi ngộ độc hoá chất
Bs Lê Ngọc Duy thăm khám cho bệnh nhi ngộ độc hoá chất