Uống nhầm hoá chất, bé 2 tuổi suýt mất mạng

Bs Lê Ngọc Duy thăm khám cho bệnh nhi ngộ độc hoá chất
Bs Lê Ngọc Duy thăm khám cho bệnh nhi ngộ độc hoá chất
Bs Lê Ngọc Duy thăm khám cho bệnh nhi ngộ độc hoá chất