Ung thư tuyến tiền liệt - 70% chẩn đoán muộn

Nội soi 3D điều trị ung thư tuyến tiền liệt (ảnh K.Q)
Nội soi 3D điều trị ung thư tuyến tiền liệt (ảnh K.Q)