TPHCM điều trị miễn phí cho 1.500 bệnh nhân nghèo

Hoạt động khám bệnh từ thiện cho người nghèo của Bệnh viện Chợ Rẫy (ảnh K.Q)
Hoạt động khám bệnh từ thiện cho người nghèo của Bệnh viện Chợ Rẫy (ảnh K.Q)