Tỏi nảy mầm liệu có an toàn để sử dụng?

Ảnh: boldsky
Ảnh: boldsky