Thuốc nội bắt đầu “lên ngôi” tại các cơ sở y tế

Dây chuyền sản xuất thuốc đạt GMP (Ảnh: TL)
Dây chuyền sản xuất thuốc đạt GMP (Ảnh: TL)
Dây chuyền sản xuất thuốc đạt GMP (Ảnh: TL)