Sở Y tế TP.HCM thanh minh thuốc ung thư hết hạn trị giá 3,8 tỉ chứ không phải 14 tỉ đồng!?

Thuốc ung thư Tasigna được viện trợ nhưng người bệnh vẫn phải đồng chi trả 42 triệu/năm (Ảnh tư liệu)
Thuốc ung thư Tasigna được viện trợ nhưng người bệnh vẫn phải đồng chi trả 42 triệu/năm (Ảnh tư liệu)
Thuốc ung thư Tasigna được viện trợ nhưng người bệnh vẫn phải đồng chi trả 42 triệu/năm (Ảnh tư liệu)