Thuốc lá nhập lậu đầy chất độc cấm gây dị tật và tử vong thai nhi

Hình ảnh những bào thai bị dị tật do tác động của hóa chất độc hại. Ảnh: D.T
Hình ảnh những bào thai bị dị tật do tác động của hóa chất độc hại. Ảnh: D.T