Thiếu vận động, trẻ dễ “mắc bệnh”

Hãy khuyến khích trẻ chơi thể thao để có sức khỏe và phát triển tốt nhất (ảnh minh họa).
Hãy khuyến khích trẻ chơi thể thao để có sức khỏe và phát triển tốt nhất (ảnh minh họa).