Sự cố 7 người chết khi chạy thận phải coi là “thảm khốc”

ĐB Nguyễn Quang Tuấn (Hà Nội)
ĐB Nguyễn Quang Tuấn (Hà Nội)
ĐB Nguyễn Quang Tuấn (Hà Nội)