BV Đa khoa Hoà Bình đề nghị chuyển 130 bệnh nhân chạy thận chu kỳ xuống các viện ở Hà Nội

Bệnh nhân đang điều trị sau sự cố chạy thận tại BVĐK Hòa Bình (Ảnh: TL)
Bệnh nhân đang điều trị sau sự cố chạy thận tại BVĐK Hòa Bình (Ảnh: TL)
Bệnh nhân đang điều trị sau sự cố chạy thận tại BVĐK Hòa Bình (Ảnh: TL)