Phẫu thuật thành công bộ ngực khổng lồ cho nữ bệnh nhân

Hình ảnh bộ ngực khổng lồ trước khi phẫu thuật (Ảnh: Internet).
Hình ảnh bộ ngực khổng lồ trước khi phẫu thuật (Ảnh: Internet).