Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phẫu thuật thành công bộ ngực khổng lồ cho nữ bệnh nhân

Hình ảnh bộ ngực khổng lồ trước khi phẫu thuật (Ảnh: Internet).
Hình ảnh bộ ngực khổng lồ trước khi phẫu thuật (Ảnh: Internet).