Nhật Bản cam kết đào tạo những điều dưỡng xuất sắc cho Việt Nam

Các chuyên gia Nhật Bản ký kết đào tạo điều dưỡng viên (Ảnh: TL)
Các chuyên gia Nhật Bản ký kết đào tạo điều dưỡng viên (Ảnh: TL)
Các chuyên gia Nhật Bản ký kết đào tạo điều dưỡng viên (Ảnh: TL)