Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nhật Bản cam kết đào tạo những điều dưỡng xuất sắc cho Việt Nam

Các chuyên gia Nhật Bản ký kết đào tạo điều dưỡng viên (Ảnh: TL)
Các chuyên gia Nhật Bản ký kết đào tạo điều dưỡng viên (Ảnh: TL)