Một vòng bệnh viện: Cứu trẻ sinh non thoát vị bẹn nghẹt kèm nhiều bệnh lý phức tạp