Luật quy định nhiệm vụ của bác sĩ điều trị Hoàng Công Lương và Giám đốc bệnh viện như thế nào?

BS Hoàng Công Lương trong phiên tòa ngày 15.5. (Ảnh: Lao Động)
BS Hoàng Công Lương trong phiên tòa ngày 15.5. (Ảnh: Lao Động)