Giải thoát khối u hơn 3kg "đeo bám" người bệnh hơn 20 năm

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân V. Ảnh do BV cung cấp.
Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân V. Ảnh do BV cung cấp.
Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân V. Ảnh do BV cung cấp.
Lên top