Đà Nẵng tổ chức khám sàng lọc miễn phí bệnh lý tuyến giáp

Người dân Đà Nẵng và các tỉnh lân cận được khám sàng lọc miễn phí bệnh lý tuyến giáp. Ảnh: TT
Người dân Đà Nẵng và các tỉnh lân cận được khám sàng lọc miễn phí bệnh lý tuyến giáp. Ảnh: TT
Người dân Đà Nẵng và các tỉnh lân cận được khám sàng lọc miễn phí bệnh lý tuyến giáp. Ảnh: TT
Lên top