Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Gặp người phụ nữ truyền cảm hứng sống cho bệnh nhân ung thư