Gặp người phụ nữ truyền cảm hứng sống cho bệnh nhân ung thư