Gắp 1 con đỉa 10cm trong thanh khí quản bệnh nhân

Con đỉa trâu được gắp ra trong thanh quản bệnh nhân Thắng. Ảnh do BS cung cấp.
Con đỉa trâu được gắp ra trong thanh quản bệnh nhân Thắng. Ảnh do BS cung cấp.
Con đỉa trâu được gắp ra trong thanh quản bệnh nhân Thắng. Ảnh do BS cung cấp.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top