Điểm nóng bệnh sốt rét tại Việt Nam

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân ngâm, tẩm hóa chất vào màn để phòng, chống bệnh sốt rét.
Cán bộ y tế hướng dẫn người dân ngâm, tẩm hóa chất vào màn để phòng, chống bệnh sốt rét.
Cán bộ y tế hướng dẫn người dân ngâm, tẩm hóa chất vào màn để phòng, chống bệnh sốt rét.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top