Cứu sống một nạn nhân bị rắn hổ chúa cắn

Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịp, sức khỏe đã ổn định. Ảnh: A.K
Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịp, sức khỏe đã ổn định. Ảnh: A.K