Cục Quản lý Dược "chỉ điểm" khó khăn trong kiểm soát thuốc hướng thần, gây nghiện

Luật quy định rõ việc kiểm soát thuốc hương thần, gây nghiện (Ảnh minh họa)
Luật quy định rõ việc kiểm soát thuốc hương thần, gây nghiện (Ảnh minh họa)
Luật quy định rõ việc kiểm soát thuốc hương thần, gây nghiện (Ảnh minh họa)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top