Cảm phục nữ bác sĩ từ chối điều trị ung thư để sinh con

Bác sĩ Hạnh mong số phận mỉm cười với mình để có sức khoẻ tiếp tục công việc, chăm sóc các con đang còn bé.
Bác sĩ Hạnh mong số phận mỉm cười với mình để có sức khoẻ tiếp tục công việc, chăm sóc các con đang còn bé.