Bộ Y tế sẽ thanh tra toàn diện dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet