Bệnh viện Trung ương Huế ghép tủy thành công cho bé 30 tháng tuổi

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế chúc mừng bệnh nhi được ghép tủy thành công. Ảnh: BV cung cấp.
Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế chúc mừng bệnh nhi được ghép tủy thành công. Ảnh: BV cung cấp.
Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế chúc mừng bệnh nhi được ghép tủy thành công. Ảnh: BV cung cấp.
Lên top