Việt Nam sẽ có nhiều nghiên cứu chuyên sâu về ung thư

Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện K. Ảnh: BVCC
Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện K. Ảnh: BVCC
Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện K. Ảnh: BVCC
Lên top