Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Môi dị dạng vì cắt bỏ mô thừa tạo hình môi trái tim

Môi trở nên dị dạng sau khi tạo hình môi trái tim
Môi trở nên dị dạng sau khi tạo hình môi trái tim