Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Bác sĩ ngã xe gãy ngón chân không được nghỉ vì quá tải bệnh nhân SXH

Tất cả giường kê thêm tại hội trường của BV Bệnh Nhiệt đới TƯ đều kín người bệnh. Ảnh chụp ngày 9.8.
Tất cả giường kê thêm tại hội trường của BV Bệnh Nhiệt đới TƯ đều kín người bệnh. Ảnh chụp ngày 9.8.