9 tháng xử phạt hơn 42,5 tỷ đồng về vi phạm an toàn thực phẩm

Lực lượng chức năng kiểm tra thị trường bánh kẹo.
Lực lượng chức năng kiểm tra thị trường bánh kẹo.
Lực lượng chức năng kiểm tra thị trường bánh kẹo.