1.000 người dân miền núi Quảng Nam được thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí