Vụ nước sạch nhiễm dầu thải: Không để sót người, lọt tội

Dây chuyền sản xuất gạch của Công ty Thanh Hà vẫn dùng dầu để đốt
Dây chuyền sản xuất gạch của Công ty Thanh Hà vẫn dùng dầu để đốt
Dây chuyền sản xuất gạch của Công ty Thanh Hà vẫn dùng dầu để đốt
Lên top