Vợ ông chủ tịch tỉnh không đi nước ngoài và chuyện cái “ruộng dưa”

Trụ sở UBND tỉnh Cà Mau (Ảnh: camau.gov.vn)
Trụ sở UBND tỉnh Cà Mau (Ảnh: camau.gov.vn)
Trụ sở UBND tỉnh Cà Mau (Ảnh: camau.gov.vn)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top