Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ủng hộ ông Bùi Quang Vinh cả hai tay

Một góc sân bay Tân Sân Nhất.
Một góc sân bay Tân Sân Nhất.