Ủng hộ ông Bùi Quang Vinh cả hai tay

Một góc sân bay Tân Sân Nhất.
Một góc sân bay Tân Sân Nhất.