Tố cáo nặc danh cũng là kênh thông tin quan trọng

Đại biểu Bùi Văn Cường (Gia Lai). Ảnh: Đ.T.
Đại biểu Bùi Văn Cường (Gia Lai). Ảnh: Đ.T.