Tiền “chơi cây cảnh” của tướng Vĩnh và Luật chống tham nhũng ở nghị trường

Ông Vĩnh khai "bán cây cảnh" để mua đồng hồ rolex 1,1 tỉ đồng (Ảnh LĐO)
Ông Vĩnh khai "bán cây cảnh" để mua đồng hồ rolex 1,1 tỉ đồng (Ảnh LĐO)
Ông Vĩnh khai "bán cây cảnh" để mua đồng hồ rolex 1,1 tỉ đồng (Ảnh LĐO)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top