Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tỉ phú sinh ra không chỉ làm giàu cho họ