Sự đơn độc của những nạn nhân tình dục

Nhân chứng N. (SN 2003) đã khai nhận việc chứng kiến cảnh bạn mình là cháu H.A bị bị cáo Nguyễn Khắc Thuỷ dâm ô ở cửa sổ. Ảnh: Kênh 14
Nhân chứng N. (SN 2003) đã khai nhận việc chứng kiến cảnh bạn mình là cháu H.A bị bị cáo Nguyễn Khắc Thuỷ dâm ô ở cửa sổ. Ảnh: Kênh 14
Nhân chứng N. (SN 2003) đã khai nhận việc chứng kiến cảnh bạn mình là cháu H.A bị bị cáo Nguyễn Khắc Thuỷ dâm ô ở cửa sổ. Ảnh: Kênh 14

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM