Xâm hại tình dục trẻ em: 17 cơ quan bảo vệ trẻ em nhưng cần một "Nhạc trưởng"

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu cơ quan tố tụng xem xét lại mức án tù treo đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu cơ quan tố tụng xem xét lại mức án tù treo đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu cơ quan tố tụng xem xét lại mức án tù treo đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy.
Lên top