Sốc toàn tập: Một tỉnh mà hơn 2.000 lượt cán bộ đi nước ngoài

Sở Y tế hay trung tâm du lịch? Ảnh website Sở Y tế Tiền Giang.
Sở Y tế hay trung tâm du lịch? Ảnh website Sở Y tế Tiền Giang.
Sở Y tế hay trung tâm du lịch? Ảnh website Sở Y tế Tiền Giang.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top