Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sẽ không còn những "ngoại lệ" cho ông Trần Bắc Hà