“Rác Hương Khê đi Sài Gòn” và lòng tự trọng

Người dân treo rác lên thành tàu. Hình ảnh cắt ra từ clip, nguồn: NLĐO.
Người dân treo rác lên thành tàu. Hình ảnh cắt ra từ clip, nguồn: NLĐO.