Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Rác Hương Khê đi Sài Gòn” và lòng tự trọng

Người dân treo rác lên thành tàu. Hình ảnh cắt ra từ clip, nguồn: NLĐO.
Người dân treo rác lên thành tàu. Hình ảnh cắt ra từ clip, nguồn: NLĐO.