Phải minh bạch và tính đến hiệu quả

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Người lao động.
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Người lao động.
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Người lao động.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top