Phải bảo vệ người tố cáo tiêu cực

Công an thu giữ hung khí (kiếm dài) của nhóm giang hồ vây đánh ông Nguyễn Văn Hôm (ảnh từ clip)
Công an thu giữ hung khí (kiếm dài) của nhóm giang hồ vây đánh ông Nguyễn Văn Hôm (ảnh từ clip)
Công an thu giữ hung khí (kiếm dài) của nhóm giang hồ vây đánh ông Nguyễn Văn Hôm (ảnh từ clip)
Lên top