Nhận chân để đối diện với sự thật

Tiến sĩ Nhị Lê - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Ảnh: Dân trí.
Tiến sĩ Nhị Lê - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Ảnh: Dân trí.