Lấy lại lòng tin của dân bằng các giá trị thực

Đại biểu Dương Trung Quốc "ước" có thêm chỉ tiêu niềm tin. Ảnh: QH
Đại biểu Dương Trung Quốc "ước" có thêm chỉ tiêu niềm tin. Ảnh: QH
Đại biểu Dương Trung Quốc "ước" có thêm chỉ tiêu niềm tin. Ảnh: QH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top