Khi Hồng Đăng “giật mình” vì tiền hỗ trợ “rơi vào đầu”

Thanh Hương đã tự phán xử là nhường lại số tiền hỗ trợ COVID-19 cho người khác khó khăn hơn. Ảnh: Ngọc Hiền
Thanh Hương đã tự phán xử là nhường lại số tiền hỗ trợ COVID-19 cho người khác khó khăn hơn. Ảnh: Ngọc Hiền
Thanh Hương đã tự phán xử là nhường lại số tiền hỗ trợ COVID-19 cho người khác khó khăn hơn. Ảnh: Ngọc Hiền
Lên top